III. Ulusal Disiplinlerarası Fen Eğitimi Öğretmenler Konferansı, 7-8 Ekim 2023 tarihlerinde Nesibe Aydın Okulları Yıldızlar Kampüsü'nde düzenlenecektir.

Günümüzde disiplinlerarası alanları bilimin doğası ve bilim tarihi ile bütünleştirerek, öğrencilere 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılmasında öğretmenlerin rolü giderek önem kazanmaktadır. Bu kapsamda öğretmenlerin fen bilimleri kavramlarıyla matematiksel düşünme yeteneğini bir arada tutan, sosyal bilimler ile teknoloji ve mühendisliğin iç içe geçtiği disiplinlerarası uygulama örneklerini tanımaya ihtiyaçları vardır.

Ulusal Disiplinlerarası Fen Eğitimi Öğretmenler Konferansında; öğretmenlerin mesleki gelişimlerini destekleyici nitelikte bilgi ve bilimsel tecrübelerin paylaşılması, atölye çalışmaları ile uygulama becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca konferans öğretmenlere öğrencileriyle birlikte katılabileceği, örnek uygulama etkinliklerini (Proje yarışmaları, e-Twinning vb.) paylaşabileceği bilimsel bir ortam sunar. 

Düzenleme kurulundan, davetli konuşmacılarına, atölye çalışmalarından proje sunumlarına kadar tüm konferans süreci öğretmenlerimizle birlikte planlanmıştır.

 

Konferans Konuları 

Fen bilgisi, fizik, kimya, biyoloji ve matematik eğitimi alanlarında disiplinlerarası;

öğretmen eğitimi,

öğretim programları,

öğretim yöntemleri,

ölçme ve değerlendirme,

öğretim teknolojileri ve uygulamaları,

çevre eğitimi,

okul dışı öğrenme ortamları,

STEM-A eğitimi ve

proje eğitimi olarak belirlenmiştir.

 

Konferans kapsamında;

Davetli konuşmacıların sunumları 

Bilimsel içerikli sunumlar (bildiri, poster)

Öğretmen-öğrencilerin tamamlanmış bilimsel projelerine ilişkin sunumları ve e-Twinning proje sunumları

Disiplinlerarası, STEM-A atölye çalışmalarına yer verilecektir.

0
 
1539 kez görüntülendi