Bildiri/Atölye Gönderim Kuralları

Bildiri gönderimleri sözlü bildiri, poster bildiri ayrıca disiplinlerarası atölye çalışması şeklinde olacaktır. Konferans dili Türkçedir.

Bildiriler ve atölye içerikleri, aşağıdaki kriterlere uygun olarak hazırlanarak gönderilmelidir.

Sözlü Bildiri Yazım Kuralları

Özet içeriğinde; çalışmanın amaç, yöntem, bulgular ve sonuç bölümleri yer almalıdır. Özet metni Times New Roman tipinde, 12 punto, iki yana dayalı ve tek satır aralığında olmalıdır. Ana başlıklar Times New Roman, 12 punto ve kalın karakterli olmalıdır. Anahtar kelime sayısı en fazla 5 en az 3 kelime olmalıdır. 

Yazar isimleri açık olarak yazılmalı, akademik unvanları belirtilmemeli, çalıştığı kurumlar ve adresleri üst simge kullanılarak rakam verilmeli ve isimlerin altında belirtilmelidir. Sunumu yapacak yazarın adı ve soyadının altı çizilmiş olmalıdır. Sadece sorumlu yazarın e-posta adresi yer almalıdır. Gönderilen bildiriler özgünlük ve sunum bakımından iki hakem tarafından değerlendirilir. Sunumu yapılmayan çalışmalar konferans özet kitapçığında yer almaz.

Poster Bildiri Yazım Kuralları

Programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerin başında ilgili yazarlardan en az biri çalışmaları konusunda bilgi verir.

Poster boyutları, 70 X 90 cm boyutlarında ve dikey olarak tasarlanmalıdır. Posterler; başlık, yazar adları, adresleri ile araştırmanın giriş, amaç, yöntem, bulgular ve sonuçlar bölümlerini içermelidir.

Atölye 

Atölye yapmak isteyen akademisyenler/öğretmenler, kısa özgeçmişlerini ve 200-300 kelime aralığında atölye içeriğini özetleyerek göndermelidir.

DİFEÖK - Disiplinlerarası Bilim Atölyeleri Formatı

Proje Sunumları

Uluslararası ve ulusal (MEB, TÜBİTAK gibi kurumlar) proje yarışmalarına katılmış ve tamamlanmış öğretmen-öğrenci projeleri sözlü bildiri yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. 

0
 
728 kez görüntülendi