• Konferansa kabul edilen bildirilerin özetleri, ISBN numaralı e-kitap formatında yayınlanacaktır. Özet kitapçığına kongre web sayfasından erişilebilecektir.
  • Konferans sonrasında isteyen yazarların bildirilerinin tam metinleri, ISBN numaralı e-kitap formatında yayınlanacaktır. Tam metinlerin yayınlandığı kitapçığa kongre web sayfasından erişilebilecektir.
  • Konferans sonrasında isteyen yazarların bildirilerinin tam metinleri, hakem sürecinden geçirildikten sonra hakemli dergilerde basılacaktır.
0
 
629 kez görüntülendi